Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wielgie na lata 2021-2026”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 13.10.2021 r. do 27.10.2021 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Ponadto ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: https://forms.gle/kKLQmgikHHJEA8fw9

Zachęcamy do elektronicznego wypełnienia ankiety.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wielgiem

ul. Starowiejska 8, 87 - 603 Wielgie

e-mail: gopswielgie@pro.onet.pl

tel. 54 289 71 11, 54 283 04 09

Wróć

Przejdź do początku strony