Przejście do sekcji:

Treść strony - Punkty konsultacyjne i informacyjny

Punkt konsultacyjny jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia i przemocą domową.

Zadaniem punktu jest:

1.    rozpoznanie problemu – wstępna diagnoza uzależnienia, współuzależnienia, przemocy domowej, problemy wychowawcze, społeczne,

2.    motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia – dla uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie,

3.    pomoc w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się nie są wyjątkami, jeśli chodzi o problem uzależnienia, współuzależnienia i doświadczanie przemocy i że nie muszą samotnie przeżywać swoich kłopotów,

4.    stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z uzależnieniem, współuzależnieniem,

5.    pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,

6.    pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła” uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,

7.    pomoc w odzyskiwaniu poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w życiu m.in. poprzez zauważenie własnej odpowiedzialności za to, czego doświadczają zgłaszające się osoby,

8.    informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,

9.    interwencja kryzysowa – wsparcie i pomoc psychologiczna osobom przeżywającym kryzys życiowy,

10.  edukacja społeczna w zakresie problemu uzależnienia, współuzależnienia i przemocy domowej.

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:

             picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej,

             zjawiska przemocy w rodzinie,

             problemów pijących nastolatków.

Do podstawowych zadań konsultanta należy

             motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

             motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,

             udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

             rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

             inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

             gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

 

 Punkty Konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzaleznionych w szczególności od alkoholu i narkotyków na terenie Gminy Wielgie:

 

Szkoła Podstawowa Wielgie oraz  „Stowarzyszenie Trzeźwościowe Szansa” Zaduszniki 10.

Szkoła Podstawowa w Wielgiem 10 i 17 maja 2024 - piątek od godziny 11:00 do 18:00.

Praca Stowarzyszenie Trzeźwościowe Szansa” Zaduszniki 10 - 10 i 17 maja 18:00-21:00.

                                                         

W Punktach Konsultacyjnych przyjmowane są osoby oraz ich rodziny borykające się z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami. Zajęcia prowadzone są przez Pana Jarosława Najberga - psychologa.

Wizyty umawiane są przez pracownika GOPS Wielgie pod nr. tel. 54 289 71 11, wew. 109 lub w nagłych przypadkach bezpośrednio przez psychologa pod nr. tel. 602 316 841.

 

Psycholog Pani Ewelina Niewiadomska -  dyżur prowadzi w Urzędzie Gminy Wielgie w miesiąu kwietniu w dniach:

- 3.04 w godzinach 10-13
- 11.04 w godzinach 9-12
- 17.04 w godzinach 10-13
- 24.04 w godzinach 10-13
 
Daty i godziny dyżurów w maju:
- 08.05 w godzinach 10-13
- 15.05 w godzinach 10-13
- 22.05 w godzinach 10-13
- 29.05 w godzinach 10-13

 

Kontakt tel. 601-520-593

 

Osoby uzależnione, współuzależnione lub z innymi problemami mogą zgłosić się również do:

Stowarzyszenia Trzeźwościowego ,,SZANSA" Zaduszniki 10, w pierwsze trzy poniedziałki miesiąca w godzinach 15:30 - 18:30, kontakt tel. 603-500-113 lub 663-861-599.

 

 

                                                           Punkt Informacyjny

 

Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejska 8, prowadzi punkt informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w szczególności od alkoholu i narkotyków. W punkcie można otrzymać informacje odnośnie pomocy w przygotowaniu interwencji w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu, wstępną motywację do podjęcia psychoterapii uzależnienia w specjalistycznych placówkach leczenia uzależnień oraz udostępniania informacji na temat specjalistycznych placówek leczenia uzależnień.

Kontakt tel. do punktu informacyjnego 54 289-71-11 wew. 109

Pomoc świadczona w Punktach jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

Osoby zgłaszające się po poradę zachowują anonimowość.

Przejdź do początku strony