Przejście do sekcji:

Treść strony - Kadra Ośrodka

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELGIEM

ul. Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie

Kontakt: (54) 289 – 71 – 11, (54) 283 – 04 – 09

FAX: (54) 289 – 71 – 11

e – mail: gopswielgie@pro.onet.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek 730 – 1530


 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Edyta Wiśniewska

Kierownik Ośrodka

(54) 289 – 71 – 11
wew. 101

Dział finansowy

Giżyńska Ewelina

Główny Księgowy

(54) 289 – 71 – 11, wew. 104

Grzelakowska Ewa

Referent ds. płac i rozliczeń

(54) 289 – 71 – 11, wew. 108

Wysocka Anna

Realizator Pomocy Społecznej

(54) 289 – 71 – 11, wew. 108

Świadczenia Rodzinne i Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Maciejewska Małgorzata

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

(54) 289 – 71 – 11, wew. 106
m.maciejewska@wielgiegops.pl

Sochocka Małgorzata

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

(54) 289 – 71 – 11, wew. 107

m.sochacka@wielgiegops.pl

Inspektor ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie Wychowawcze (500+) i Świadczenie „Dobry Start” (300+)

Greszkiewicz Karolina

Referent ds. Świadczeń Wychowawczych

(54) 289 – 71 – 11, wew. 109
k.greszkiewicz@wielgiegops.pl

Pracownicy Socjalni

Jagielska Maria

Pracownik socjalny

(54) 289 – 71 – 11, wew. 102, 103

Rumianowska Magdalena

Pracownik socjalny

(54) 289 – 71 – 11, wew. 102, 103

Jankowska Małgorzata

Pracownik socjalny

(54) 289 – 71 – 11, wew. 102, 103

Komorowska Agnieszka

Pracownik socjalny

(54) 289 – 71 – 11, wew. 102, 103

Karta Dużej Rodziny, Stypendia Szkolne, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Szczepankowska Jadwiga

Referent ds. Karty Dużej Rodziny

(54) 289 – 71 – 11, wew. 110
j.szczepankowska@wielgiegops.pl

Referent ds. Stypendium

Referent ds. Dodatków Mieszkaniowych i Dodatków Energetycznych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczepankowska Jadwiga

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(54) 289 – 71 – 11, wew. 110

Sekretariat

Markowska Aleksandra

Pracownik Administracyjny, Pełnomocnik pocztowy

(54) 289 – 71 – 11, wew. 111

Kierowca Ośrodka

Marczewski Tomasz

Kierowca

(54) 289 – 71 – 11, wew. 102, 103

 

Przejdź do początku strony