Przejście do sekcji:

Treść strony - Kadra Ośrodka

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELGIEM

ul. Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie

Kontakt: 54 289 71 11, 54 283 04 09

e – mail: gops@wielgiegops.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek 730 – 1530


 

Imię i nazwisko

Komórka organizacyjna/Stanowisko

Kontakt

Edyta Wiśniewska

Kierownik Ośrodka

54 289 71 11

Agnieszka Przywitowska

Sekretariat/Referent

54 289 71 11, wew. 109

Tomasz Marczewski

Kierowca

54 289 71 11, wew. 111

Sekcja Finansowo - Księgowa

Ewa Grzelakowska

 Główny Księgowy

54 289 71 11, wew. 108

Anna Wysocka

Starszy specjalista pracy socjalnej - Koordynator

54 289 71 11, wew. 108

Elżbieta Jagiełło

Referent ds. Kadr i płac

54 289 71 11, wew. 104

Agnieszka Kacprzak

Księgowa

54 289 71 11, wew. 109

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Magdalena Rumianowska

Starszy specjalista pracy socjalnej

54 289 71 11, wew. 102,103

Maria Jagielska

Starszy specjalista pracy socjalnej

54 289 71 11, wew. 102,103

Małgorzata Jankowska

Starszy specjalista pracy socjalnej

54 289 71 11, wew. 102,103

Agnieszka Komorowska

Starszy specjalista pracy socjalnej

54 289 71 11, wew. 102,103

Justyna Bajek

Asystent rodziny

54 289 71 11, wew. 111

Joanna Kroć

Opiekunka

 

Zofia Romianowska

Opiekunka

 

Marta Gutowska

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Małgorzata Chojnicka

Inspektor ds. pomocy rodzinie

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

(świadczenia rodzinne, zaświadczenia o dochodach)

Małgorzata Maciejewska

Inspektor

54 289 71 11, wew. 106

Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych

Małgorzata Sochocka

Inspektor

54 289 71 11, wew. 107

Sekcja Świadczeń Społecznych

( dodatek osłonowy, stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, karta dużej rodziny)

Monika Duszyńska Referent 54 289 71 11. wew. 110

 

Przejdź do początku strony