Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgie

Odnośniki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) powołana przez Wójta to komisja działająca na podstawie ustawy z dnia 26 października 2982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487 z późn. zm.), utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017 poz. 783 z późn. zm.). Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

 

Do zadań Komisji należy:

 • udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy,
 • podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Barbara Alicja Kotańska – przewodniczący
 2. Halina Sztypka – wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Kitler – członek
 4. Kamila Jabłońska – członek
 5. Marzena Czachowska – członek
 6. Piotr Gołembiewski – członek
 7. Jan Wiśniewski – członek
 8. Piotr Przybyszewski – członek
 9. Ewa Grzelakowska (pełnomocnik Wójta) – członek

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem

ul. Starowiejska 8, 87 - 603 Wielgie

e - mail: gopswielgie@pro.onet.pl

tel. (54) 289 - 71 - 11, (54) 283 - 04 - 09

fax. (54) 289 - 71 - 11

NIP: 466 - 014 - 14 - 76

 

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.