Przejście do sekcji:

Treść strony - Rodzina 500 plus

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze było wypłacane do dnia 31.05.2022 roku prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem. 

Od dnia 1 czwerwca 2022 roku wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego na nowe okresy zasiłkowe składamy obecnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z Ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państawa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

GOPS Wielgie zajmuje się koordynacją wcześniej złożonych wniosków.

 

Przejdź do początku strony