Przejście do sekcji:

Treść strony - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Podstawową formą kontaktu elektronicznego jest kontakt poprzez dedykowaną  elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującej się na platformie ePUAP2 dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/  oraz za pomocą platformy https://gov.pl,  które stanowią tzw. „pojedynczy punkt kontaktowy” dla interesantów pełniąc rolę systemu Elektronicznej Obsługi Obywatela (EOO).

Adres Elektronicznej  Skrytki odbiorczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem   na platformie ePUAP: /8vv7c46ayx/SkrytkaESP

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP2

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: www.epuap.gov.pl W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu darmowego profilu zaufanego ePUAP.
Szczegóły i pomoc odnośnie systemu znajdują się na stronie
 http://epuap.gov.plW ramach systemu ePUAP2  interesant ma możliwość m.in.:

  • Przeglądania katalogu usług

  • Utworzenia wniosku na podstawie przygotowanych wzorów formularzy elektronicznych, (np. Pismo ogólne do urzędu,)

  • Podpisania wniosku za pomocą mechanizmów podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP2,

  • Przekazania wniosku  na elektroniczną skrzynkę podawczą instytucji

  • Odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru wygenerowanego w kontekście złożonego wniosku przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,

  • Odebrania pisma kierowanego do interesanta z elektronicznej skrzynki podawczej 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza wybranego z katalogu usług instytucji na platformie ePUAP2 i podpisanie go za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź darmowego profilu zaufanego ePUAP2.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem , ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 lub 3.0
– Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP2.

Akceptowalne formaty załączników to:
– DOC, DOCX, RTF, ODT
– XLS
– CSV
– TXT
– TIF, BMP, JPG
– PDF
– ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.

 

 

Przejdź do początku strony