Przejście do sekcji:

Treść strony - Niebieska Linia

Niebieska linia

Informujemy, że w ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom nowy numer telefonu 503 101 201.

Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego będzie udzielał porad prawnych oraz informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

•             Poniedziałek: 8:00-15:00

•             Wtorek: 8:00-16:30

•             Środa: 8:00-15:00

•             Czwartek: 8:00-15:00

•             Piątek: 8:00-13:30

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy w związku z występowaniem przemocy domowej (w tym zaniedbania oraz przemocy seksualnej i ekonomicznej), sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą o kontakt z Biurem pod wskazany numer telefonu.

Przejdź do początku strony