Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gmina Wielgie została zakwalifikowana do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024r.

Program kierowany  jest dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi do ukończenia16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;

-osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z rzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest wsparciem w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenia do udziału w programie bezpośrednio do GOPS Wielgie ul. Starowiejska 8 lub telefonicznie pod nr 54 289 71 11 osoba do kontaktu Anna Wysocka

Wróć

Przejdź do początku strony