Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

KOMUNIKAT dotyczący Innych źródeł ciepła

Informuje się o możliwości składania wniosków na inne źródła ciepła w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe.
Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022r. w  godzinach 7.30-15.30.
Przypomina się również o możliwości składania wniosków na dodatek węglowy do dnia 30 listopada 2022r.

Wróć

Przejdź do początku strony