Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Komunikat o możliwości składania wniosków

K O M U N I K A T

o możliwości składania wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyznanie dodatku węglowego lub złożenie pozytywnie zweryfikowanego wniosku.

Wójt Gminy Wielgie informuje, że osoby zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę dodatku węglowego. 
Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych maksymalny czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi 14 dni. 
Wniosek należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, od dnia 25 listopada 2022 r. (piątek) w dni robocze, w godzinach pracy ośrodka tj. od 7:30 do 15:30.
Druk wniosku będzie dostępny w Urzędzie Gminy Wielgie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem i na stronie internetowej Gminy Wielgie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielgie.

Zaświadczenie wydane na podstawie złożonego wniosku będzie uprawniało do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
Do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są wyłącznie osoby, które spełniają kryteria uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. 

    Informacja o podmiocie sprzedającym węgiel, miejscu oraz terminie rozpoczęcia sprzedaży i cenie węgla dla gospodarstw domowych z Gminy Wielgie zostanie podana w kolejnym komunikacie.

Wróć

Przejdź do początku strony