Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Asystent osoby niepełnosprawnej 2020

Ogłoszenie

Urząd Gminy Wielgie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2020 finansowany z środków Solidarnego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku przystąpienia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Gmina Wielgie w 2020r otrzyma dofinansowanie w kwocie 32 863,50 zł.

Program Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie przez „Asystenta” w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych rozrywkowych czy też sportowych.

Usługi Asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.)

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c)zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

d)załatwianiu spraw urzędowych;

e)nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f)korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22,00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonania usług mogą zostać zmienione, limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi 30godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia w tym zakresie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejskiej 8, 87-800 Wielgie lub uzyskać informację pod numerem telefonu 54 289 71 11 w godzinach od 7:30 do 15:30

Wróć

Przejdź do początku strony