Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Opieka wytchnieniowa 2020

Ogłoszenie

Urząd Gminy Wielgie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 finansowany z środków Solidarnego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku przystąpienia do programu „Opieka Wytchnieniowa” Gmina Wielgie w 2020r otrzyma dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

Moduł I Programu: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Niekorzystającymi z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu zyskają oni czas dla siebie, przy jednoczesnym objęciu opieką osób niepełnosprawnych, w miejscach i w zakresie określonym w Programie.Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia w tym zakresie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejskiej 8, 87-800 Wielgie lub uzyskać informację pod numerem telefonu 54 289 71 11 w godzinach od 7:30 do 15:30

Wróć

Przejdź do początku strony