Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Trwa rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat. Zapraszają osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. 

Ochotnicze Hufce Pracy oferują:
    1. Szkołę Podstawową z oddziałami przysposabiającą do pracy – klasa VII i VIII
    2. Szkołę Branżową I Stopnia
    3. Rzemieślniczą Naukę Zawodu
    4. Szkolenie kursowe 

Wróć

Przejdź do początku strony