Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Protokół z przebiegu konsultacji

Wielgie, dnia 08.05.2020 r.

 

Protokół

z przebiegu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022

 

W okresie od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 07 maja 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022. Przeprowadzono je zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Wielgie z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Celem konsultacji było zebranie opinii, propozycji i uwag na odpowiednim formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Zarządzenie wraz z projektem uchwały, załącznikiem Programu i formularzem ankiety udostępnione zostały w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem (pokój pracowników socjalnych) oraz zamieszczenie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielgie oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Wyznaczoną instytucją do przeprowadzenia konsultacji społecznych był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Wypełniony formularz konsultacyjny można było składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejska 8 (wyznaczona w tym celu skrzynka), lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gopswielgie@pro.onet.pl (w tytule e-maila należało wpisać „Konsultacje społeczne Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020-2022”) lub drogą korespondencyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie.

W terminie i trybie określonym w Zarządzeniu Nr 20/2020 Wójta Gminy Wielgie z dnia 20 kwietnia 2020 r. nie zostały zgłoszone żadne opinie, propozycje czy uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022.Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski

Wróć

Przejdź do początku strony