Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022

 

W okresie od dnia 28.04.2020 r. do dnia 07.05.2020 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022.

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m.in. opracowuje 3-letnie programy wspierania rodziny.

Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych.

Głównym celem programu jest polepszenie sytuacji rodzin, poprawa jakości życia, zapobieganie patologii i wykluczeniu społecznemu. Umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i środki.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022. Państwa opinie, propozycje i uwagi będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.

Wszelkie uwagi proszę kierować na załączonym Formularzu konsultacji społecznych na adres poczty elektronicznej: gopswielgie@pro.onet.pl lub adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2020 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020-2022”.

Wróć

Przejdź do początku strony