Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgie

Odnośniki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

  • logo MRPiPS

Opieka wytchnieniowa- edycja 2019

Ogłoszenie


Urząd Gminy Wielgie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 finansowany z środków Solidarnego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
W wyniku przystąpienia do programu Gmina Wielgie w 2019 otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 560,00 zł, w tym:
 - Moduł I 2 400,00zł                                                                                                                 
 - Moduł II 2 160,00zł
Środki zostaną przeznaczone na: 
    a) Moduł I Programu: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Niekorzystającymi z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
b) Moduł II Programu: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:
- w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
- w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia w tym zakresie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejskiej 8, 87-800 Wielgie lub uzyskać informację pod numerem telefonu 54 289 73 80 w godzinach    od 7:30 do 15:30

« wstecz

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem

ul. Starowiejska 8, 87 - 603 Wielgie

e - mail: gopswielgie@pro.onet.pl

tel. (54) 289 - 71 - 11, (54) 283 - 04 - 09

fax. (54) 289 - 71 - 11

NIP: 466 - 014 - 14 - 76

 

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.