Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgie

Odnośniki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych może być przyznana osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

 

O pomoc w formie usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, należy zwrócić się do GOPS Wielgie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze w ramach własnych zasobów kadrowych oraz we współpracy z specjalistami z danej dziedziny.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem świadczy pomoc usługową w formie:

  1. usług opiekuńczych,
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegółową procedurę ubiegania się o usługi opiekuńcze oraz kwestię odpłatności za usługi reguluje Uchwała Rady Gminy w Wielgiem.

 

Wymagane dokumenty

  1. pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
  3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (oryginał do wglądu),
  4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
  5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
  6. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
  7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli wnioskodawca takie posiada).

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem

ul. Starowiejska 8, 87 - 603 Wielgie

e - mail: gopswielgie@pro.onet.pl

tel. (54) 289 - 71 - 11, (54) 283 - 04 - 09

fax. (54) 289 - 71 - 11

NIP: 466 - 014 - 14 - 76

 

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.