Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgie

Odnośniki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

 

O pomoc w formie usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, należy zwrócić się do GOPS Wielgie.

 

Po zgłoszeniu potrzeby przyznania usług, pracownik socjalny Ośrodka odwiedza osobę oczekująca pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki dziennie, zakresu tejże pomocy oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

 

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydaje decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu lub odmowie tej formy pomocy.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze w ramach własnych zasobów kadrowych oraz we współpracy z specjalistami z danej dziedziny, w ramach umowy zlecenia (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem świadczy pomoc usługową w formie:

 1. usług opiekuńczych,
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegółową procedurę ubiegania się o usługi opiekuńcze oraz kwestię odpłatności za usługi reguluje Uchwała Rady Gminy w Wielgiem.

 

Wymagane dokumenty

 1. pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (oryginał do wglądu),
 4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy),
 7. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 8. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego,
 9. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli wnioskodawca takie posiada).

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem

ul. Starowiejska 8, 87 - 603 Wielgie

e - mail: gopswielgie@pro.onet.pl

tel. (54) 289 - 71 - 11, (54) 283 - 04 - 09

fax. (54) 289 - 71 - 11

NIP: 466 - 014 - 14 - 76

 

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.